Düşman Geliyor Top Başına Çanakkale Zaferi

Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu

Yeditepe Yayınevi

9789756480618

Kitap Özeti

Milletlerin tarihinde bazı günler vardır ki milad kabul edilir. Böyle tarihlerin öncesi ve sonrası arasında muazzam değişimler yaşanmış, o miletin kaderi etkilenmiştir. Bizim tarihimizde Malazgirt Zaferi'nin yaşandığı 26 Ağustos 1071, İstanbul'un Fethi'nin yaşandığı 26 Ağustos 1071, İstanbul'un Fethi'nin yaşandığı 29 Mayıs 1453, Büyük Taarruz sonrasında işgalci Yunan Ordusu'na vurulan en ağır darbe olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği 30 Ağustos 1922 "milad" günlere en güzel örneklerdir. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'de işte böyle bir gündür. Öyle ki Müttefik donanması ile Osmanlı topçusunun düellosu olarak nitelenebilecek bu gün, 3 Kasım 1914 Seddülbahir bombardımanından başlayıp 8-9 Ocak 1926 gecesi son müttefik askerinin yine Seddülbahir bölgesinden ayrılmasına kadar süren Çanakkale Muharebeleri'nin sembol günü olarak da anılmaktadır. Elinizdeki bu mütevazi kitap, işte o "gün"ü, o milad gününü sadece bizim tarafımızdan değil karşı tarafın gözlemleriyle de anlatıyor. Hamasi duyguların yanında teknik bilgilerlede zenginleştirilen çalışma, 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi'nin sonuçlarını irdeliyor, karşılaştırma yapmamızı sağlıyor. Küçük hacmiyle sahasında önemli bir boşluğu dolduruyor.